VEDAT TÜRKALİ

MARAŞ KIYIMI  “Gerçekler devrimcidir” der Lenin. Gerçekleri örtbas etmek, doğruları yadsımak, insanları yalanlarla uyutmaya çalışmak halk yığınlarını sömürüp soyan karanlık güçlerin yöntemidir. Koçgiri, Dersim kırım kıyımlarından son Sivas kıyımına kadar çeşitli dönemlerde tezgahlanan bu kanlı olaylar temelinde Kürt halk yığınlarını ezmeye yönelik olsa da, Kemalist devlet yapısının bir başka sağlıksız yanını, “laiklik” palavrasına karşın“Sünni” karanlık yapısını belirler. Koçgiri Olayı’nın aşağılık, canavar komutanı Sakallı Nurettin Paşa “Bu ülkede “zo” diyenleri temizlediler,…

Kasım 24, 2016
Read More >>