Katliamın Resmi Bilançosu

Kasım 23, 2017

1978’de 19-26 Aralık günleri arasında yaşanan olaylarda 150 kişi öldürüldü. Alevilere ait 200’ün üzerinde ev yakıldı, 100’e yakın işyeri tahrip edildi. Savcılığa göre, katliama karışanların sayısı 1350 kişiydi. Bunların 752’si ilk etapta tutuklandı. Davalar 23 yıl sürdü. 22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1–24 yıl arasında ceza aldı. 1991’de çıkan TMK ile ceza alanların bir kısmının yattığı yıllara sayılarak ertelendi, diğerleri serbest kaldı. Katliamda birinci dereceden…

Read More >>

Maraş katliamının gizli dosyaları açılsın

Kasım 23, 2017

12 Eylül darbesine gerekçe olarak kullanılan olaylardan kabul edilen katliamın tanıkları, gizli dosyaların açıklanmasını, Ecevit’in arşivinden çıkan belgede yer alan, MİT ve MHP’nin olaylarda rolünün bulunduğu iddiasının araştırılmasını istiyor. BELMA AKÇURA İstanbul Mimar Celal Beşiktepe, Mehmet Aramat, Avukat Fikret Babaoğlu, Hamit Kapan… Onlar Kahramanmaraş’ta  öldürülen, kayıtlara 111 kişi olarak düşen insanların baltalarla, çekiçlerle nasıl katledildiğine tanık oldular… Bin kişinin nasıl yaralandığını, 552 ev, 289 dükkân ve araçların nasıl yakıldığını gördüler……

Read More >>

VEDAT TÜRKALİ

MARAŞ KIYIMI  “Gerçekler devrimcidir” der Lenin. Gerçekleri örtbas etmek, doğruları yadsımak, insanları yalanlarla uyutmaya çalışmak halk yığınlarını sömürüp soyan karanlık güçlerin yöntemidir. Koçgiri, Dersim kırım kıyımlarından son Sivas kıyımına kadar çeşitli dönemlerde tezgahlanan bu kanlı olaylar temelinde Kürt halk yığınlarını ezmeye yönelik olsa da, Kemalist devlet yapısının bir başka sağlıksız yanını, “laiklik” palavrasına karşın“Sünni” karanlık yapısını belirler. Koçgiri Olayı’nın aşağılık, canavar komutanı Sakallı Nurettin Paşa “Bu ülkede “zo” diyenleri temizlediler,…

Kasım 24, 2016
Read More >>

DURDU GEVHER

Politik alanda toplumu yönetme gücünü elinde bulunduranların çizdiği kurallar dışında isteği olanları dahil etmemesi, onları paylaşıma katmaması ötekileştirmeyi yaratmıştır. Bu var olanı yok sayma inkar politikasıdır. Ama var olan şeyler yok sayılamıyorlar. Var oldukları için de varlıklarını sürdürme çabalarına devam ediyorlar. Ötekileştirmeden sonraki dönemlerinde ötekileştirilenler hep var olma çabalarını sürdürmüşlerdir. Toplumsal yönetime hakim güçler; sorunlarını çözmek için kendilerinden yana iyileştirmeler isteyenlerin isteklerine karşı olanları yok sayabilme devam etmiş; İşkence yapma,…

Kasım 24, 2015
Read More >>

Mezarlar Nerede?

Kasım 24, 2015

Seyit SÖNMEZ Maraş’ta katledilen insanlarımızın mezar yerlerinin dahi olmadığını aileleri dışında bilenimiz var mı acaba? Ben kendi adıma bu durumdan bir yıldır haberdar olduğumu utanarak itiraf ediyorum.  Maraş’ta yaşanan kıyımı her yıl Aralık ayı dışında (ki bu bile birkaç yıldır böyle) hatırlayanımız yok. Bunun en önemli nedenlerinden birisinin katledilen insanlarımızdan, canlarımızdanonları hatırlatacak görünür bir şey kalmaması olduğunu düşünüyorum. Çoğunun fotoğrafı dahi yoktur, sanki bu dünyada hiç yaşamadılar.  Hal böyle olunca…

Read More >>