VEDAT TÜRKALİ

MARAŞ KIYIMI

 “Gerçekler devrimcidir” der Lenin. Gerçekleri örtbas

etmek, doğruları yadsımak, insanları yalanlarla uyutmaya

çalışmak halk yığınlarını sömürüp soyan karanlık güçlerin

yöntemidir. Koçgiri, Dersim kırım kıyımlarından son Sivas

kıyımına kadar çeşitli dönemlerde tezgahlanan bu kanlı

olaylar temelinde Kürt halk yığınlarını ezmeye yönelik olsa

da, Kemalist devlet yapısının bir başka sağlıksız yanını,

“laiklik” palavrasına karşın“Sünni” karanlık yapısını

belirler. Koçgiri Olayı’nın aşağılık, canavar komutanı Sakallı

Nurettin Paşa “Bu ülkede “zo” diyenleri temizlediler, “lo”

diyenleri de ben temizleyeceğim” der. Ancak o bölge de,

‘38’de, bu Sakallı Paşa’nın damadı Abdullah Paşa’ca en

kanlı biçimde yok edilmeğe kalkışılmış DERSİM de alevi

halk yığınları bölgesidir.

MARAŞ’ta, ÇORUM’da bu rezil olaylar yaşanırken

Türkiye’nin bir başka yerinde FATSA’da çok başka olaylar

yaşanıyordu. Terzi Fikri adlı sosyalist bir Fatsa’lı yurttaş

kendini hemşerilerine sevdirip Belediye başkanı seçilmişti.

Kısa sürede öteki partilerdeki Fatsalıların da gönlünü

kazanan Fikri, örnek bir yönetim kurmuştu. Türkiye’nin

sol-gerçek demokrat tüm kişileri Fatsa’ya gidiyor,

gördükleri, yapıcı dayanışmalı kardeşlik ortamından

mutluluk duyuyor, içtenlikle övgülü yazılar yazıyorlardı.

Basın bir yandan da o günler tüm Türkiye’yi sarsan

Maraş-Çorum kanlı olayları nedeniyle hükümete eleştirel

biçimde sataşmaktaydı. Tam o günlerde Başbakan

Süleyman DEMİREL basına “MARAŞI, ÇORUM’u bırakın

da FATSA’ya bakın!” diyordu. Kısa süre sonra da o canım

FATSA mutluluğu, en çirkef oyunlarla yerle bir edildi.

Bu zıt olayları özellikle gösteriyorum. İşin özü bu

aslında; Halklar acılar içinde birbirini kırsın, dünyayı

ellerinde tutan karanlık güçler soysunlar, sömürsünler,

yok etsinler. Aman halklar uyanmasın!

Bu karanlık oyunu yok etmek temel görevimizdir.

İnsanlığın kurtuluşu halkların kardeşliğinden doğacaktır.

Vedat TÜRKALİ